Aktuálne informácie
NOVINKA:

zabezpečujeme služby PZS pre
práce zaradené do 1. a 2. kategórie
prác


Školenie na odbornú prípravu pre prácu
s expozíciou prachu z azbestu alebo z
materiálov obsahujúcich azbest


Miesto školenia: Najbližšie školenia budú
vykonávané podľa dopytovIX. ročník AZBEST CUP

12. - 13. Septembra
Hotel DAM Košická Belá


Stále aktuálny zoznam firiem oprávnených
vykonávať práce s AZBESTOM nájdete na
tomto odkaze:

             ZOZNAM FIRIEM

- zdroj UVZSR