Ako vznikol AZBEST CUP ?


Veľmi spontánne. Bola som služobne na BD v Spišskej Novej Vsi a pri rozhovore s riaditeľom BD ma napadla jedna zaujímavá myšlienka. Keďže legislatíva ukladá, že jednou z povinností pre zamestnávateľa je vykonať min. 1 x ročne školenie pre tých zamestnancov, ktorí sú vystavení expozícii prachu z azbestu,  navrhla som,  aby sa takéto školenie organizovalo pravidelne 1x ročne, spoločne pre bytové družstvá, firmy a spoločnosti, ktoré vykonávajú takéto demontážne práce s azbestmi a trochu netradičným spôsobom, pridať ku školeniu pracovníkom aj nejakú tú športovú aktivitu. Neskôr som oslovila tri bytové družstvá Humenné, OSBD Michalovce a OSBD Rimavská Sobota a po vzájomnom ich odsúhlasení vznikol, resp. bol schválený I. ročník AZBEST CUP.


Akú má tradíciu Azbest Cup?


Tradícia AZBEST CUP-u je taká, že každý ročník je plánovaný v  inom regióne Slovenska a mojim spoluorganizátorom je stále iné bytové družstvo. Samotný Azbest Cup trvá 3 dni. Prvý deň prebiehajú základné školenia, druhý deň sú vykonávané rôzne športové disciplíny, hlavnými disciplínami sú miešaný volejbal (Ž a M),  mužský nohejbal a pridávajú sa nové disciplíny podľa záujmu účastníkov AZBEST CUP-u. Tretí deň je vyhradený sponzorom, ktorí majú môžnosť odprezentovať sa. Na záver je celkové záverečné vyhodnotenie športových disciplín, vyhlásenie víťaza a určenie, kto bude nasledujúcim spolorganizátorom AZBEST CUP-u.Aký je hlavný cieľ AZBEST CUP ?


Hlavným cieľom AZBEST CUP-u sú plánované školenia vykonané trochu netradičným spôsobom, zamerané na súčasnú platnú právnu legislatívu, na jej zmeny v oblasti odpadového hospodárstva a hygieny práce pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi (azbestový odpad) pri zabezpečovaní opráv a rekonštrukcií v bytových domoch, ale aj iných objektoch (eternitové strechy, opláštenia budov). Školenia sú rôzne, prispôsobujú sa aktuálnym zmenám v legislatíve a ich požiadavkám. AZBEST CUP je utužením pracovných vzťahov s nabratím nových skúseností a hlavne na chvíľu vieme zabudnúť na všetky starosti. Čo je v dnešnej hektickej dobe prínosom, nie len pre nové priateľstvá, odbúranie stresov, oddychom a zábavou,  ale aj relaxáciou tela.

© Copyright 2014 -  ENVIRO SPEKTRUM s.r.o.

galéria AZBEST  CUP

o nás služby referencie azbest CUP kontakt

odstraňovanie AZBESTOVÝCH materiálov