KOMLEXNÉ PORADENSTVO V OBLASTI OBALOV:


- zabezpečenie všetkých povinnosti povinnej osoby v zmysle zákona č. 119/2010 Z.z. o obaloch a vykonávacej vyhlášky č. 91/2011 Z.z.,


- vypracovanie žiadosti o zápis do Registra povinných osôb a hlásenie zmien v registračných údajoch,  


- návrhu spôsobu zabezpečenia zberu, zhodnotenia a recyklácie odpadov z obalov,


- zavedenie evidencie obalov,


- vypracovanie hlásení v súlade s platnou legislatívou,


- vypracovanie Programu prevencie.  


© Copyright 2014 -  ENVIRO SPEKTRUM s.r.o.
o nás služby referencie azbest CUP kontakt

odstraňovanie AZBESTOVÝCH materiálov