KLIENTI:


CASSPOS a.s. závod ZEST Michalovce, Továrenska 6


PEUGEOT AUTOSTYL, s.r.o. Michalovce, Močarianska ulica


Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5


Fy LEMEŠANI Kráľovce, Prevádzka Biela č. 5, Košice


AUMO, s.r.o. Trebišov, prevádzka Autoservis Cintorínska 3712


HYMER, LMB k.s. Michalovce, Továrenska 2


Bytové družstvo Humenné, Laborecká 1896/58


AGRO PLUS spol. s.r.o. Budimír


Okresné stavebné bytové družstvo Trebišov, Pribinova 2246/2


Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce, Plynárenská 1


KOAN, spol. s r.o. Krásnovce a prevádzka Pozdišovce


Poľnohospodárske družstvo AGRO, Krásnovce


Stavebné bytové družstvo Lučenec, Št. Moyzesa 47


WAK s.r.o. Velké Kapušany, prevádzka Ložín


Bytové družstvo, Prešov, Bajkalská 30, Prešov


BADOCO, s.r.o. Rumunská 11 Košice© Copyright 2014 -  ENVIRO SPEKTRUM s.r.o.
o nás služby referencie azbest CUP kontakt

odstraňovanie AZBESTOVÝCH materiálov